เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา โดย นางสาวพิณลาวัลย์ ฟักแก้ว ผู้อำนวยการสาขา พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมมอบน้ำดื่มโกลบอลเฮ้าส์ จำนวน 50 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนบุคคลากรณ์ทางการแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ติดเชื้อ Covid-19