โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบน้ำดื่มโกลบอลเฮ้าส์และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้กับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

โดย คุณอัญชลี จีนอ่ำ ผู้อำนวยการสาขา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค และ แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อจำนวน 4 แกลลอน รวมมูลค่า 6,692  บาท ให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อรณรงค์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19) โดยมีนายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนในการรับมอบ