ในวันอังคาร ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย นำโดย นายสุรชัย แก้วสุรินทร์ ผู้อำนวยการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยทีมบริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทได้ร่วมได้มอบน้ำดื่มลามายอน จำนวน 600 ขวด ณ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อให้ทางเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยใช้ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

โกลบอลเฮ้าส์ ขอร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามให้คงอยู่สืบไป