โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมทำบุญถวายปัจจัย และร่วมสมทบน้ำดื่ม เนื่องในงานประเพณีการเทศน์มหาชาติ (บุญเผวด) ณ วัดพยัคฆภูมิพิสัย (วัดนอก)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุรชัย แก้วสุรินทร์ ผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมคณะ ได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย เนื่องในงานประเพณีการเทศน์มหาชาติ (บุญเผวด) ณ วัดพยัคฆภูมิพิสัย (วัดนอก)บ้านโนนเขวาคำ หมู่ที่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

และนอกจากนั้น ทางโกลบอลเฮ้าส์ ยังได้ร่วมบริจาคสมทบน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์ลามายอน (La Mayon) จำนวน 50 แพ็ค ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมทำบุญ ที่วัดพยัคฆภูมิพิสัย (วัดนอก) บ้านโนนเขวาคำ หมู่ที่16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม อีกด้วย

โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมทำบุญถวายปัจจัย และร่วมสมทบน้ำดื่ม เนื่องในงานประเพณีการเทศน์มหาชาติ (บุญเผวด) ณ วัดพยัคฆภูมิพิสัย (วัดนอก)

โกลบอลเฮ้าส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม อย่างสม่ำเสมอ