เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ได้มอบ เสื้อจราจรสะท้อนแสง รุ่นW0042-HBL ขนาด L ProTx สีเหลือง จำนวน 5 ตัว เสื้อจราจรสะท้อนแสง รุ่น W0042-HBXL ขนาด XL ProTx สีเหลือง จำนวน 15 ตัว และกรวยจราจร รุ่น DTRC821 ขนาด 75 cm บรรจุ 10 จำนวน 30 ชิ้น ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย

โดยมี พันตำรวจเอก เกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนในการรับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และตอบแทน สร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ คืนสู่สังคม

โกลบอลเฮ้าส์ฝากความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความระมัดระวัง