โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 58 กล่อง รวมเป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี คุณอภิญญา พลอาท ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย