โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 58 กล่อง รวมเป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี คุณอภิญญา พลอาท ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย