โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยบริจาคเตียงเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 เตียง เพื่อเพิ่มการรองรับผู้ป่วย และมอบเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป