โกลบอลเฮ้าส์ สาขาฝาง มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โกลบอลเฮ้าส์ สาขาฝาง ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ นำโดยคุณเฉลิมชัย คุณชื่น รองผู้อำนวยการสาขาและพนักงาน ร่วมมอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ รวมมูลค่ากว่า 124,129 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาฝาง มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ผอ.เอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม เป็นผู้รับมอบ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์อาคารสถาน ทำจุดคัดกรอง Covid-19 ในโรงเรียนและชุมชนสืบต่อไป

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาฝาง มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง