โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี ได้มอบสิ่งของสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลปราณบุรี สาธารณสุขอำเภอปราณบุรีและสถานีตำรวจภูธรอำเเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าพนักงานในการควบคุมโรคระบาดโควิด 19 (Covid-19)

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี โดยนายสุปัญญา มหาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรีและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของสนับสนุน โดยมอบน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ น้ำดื่มจำนวน 80 แพ็ค แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 4 แกลลอน และน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 6 แกลลอน รวมมูลค่า 15,980 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานต่างๆ ในการควบคุมโรคระบาดโควิด-19

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ