โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี ได้มอบสิ่งของสนับสนุนให้กับโรงเจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 โรงเจ เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี โดยนายคมสัน ลิลา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของสนับสนุน โดยมอบน้ำดื่ม จำนวน 90 แพ็ค รวมมูลค่า 4,320 บาท ให้กับ 3 โรงเจ ได้แก่ โรงเจฮกง้วนตั๊วปราณบุรี โรงเจเทียนเต็กตึง และโรงเจลุ่ยอิมยี่ (เขาสามร้อยยอด) โดยมีผู้ดูแลโรงเจเป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมและเพื่อร่วมเป็นสะพานบุญให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์