โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี ได้มอบสิ่งของสนับสนุนให้กับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี โดยนายคมสัน ลิลา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรีและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของสนับสนุน โดยมอบน้ำดื่ม จำนวน 120 แพ็ค รวมมูลค่า 5,760 บาท ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์กองทัพบกร่วมกับอบต.ปราณบุรี โดยมีผู้ดูแลโครงการเป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนส่งเสริมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์