โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบ้านไผ่ มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่ นำโดย คุณพัชรี อินทรโฉมงาม ผู้อำนวยการสาขา คุณกุสุมา อาษาสนา รองผู้อำนวยการสาขาและพนักงาน ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้กับ ทางอำเภอบ้านไผ่และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ รับมอบโดย คุณลำดวน ชาน้อย ปลัดอำเภอบ้านไผ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบ้านไผ่ มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการติดเชื้อโควิด-19