โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบุรีรัมย์ มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ โรงเรียนบ้านถาวร

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบุรีรัมย์ ได้มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน มูลค่า 340,000 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านถาวร ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีคุณปรีชา ละอองเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของทางโรงเรียนต่อไป

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบุรีรัมย์ มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ โรงเรียนบ้านถาวร
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบุรีรัมย์ มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ โรงเรียนบ้านถาวร