นายวีระพงษ์ คงชัย ผู้อำนวยการสาขา พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมมอบอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำดื่มลามายอน ขนาด 600 มล.แพ็ค 12 ขวด และหน้ากากอนามัยรวมมูลค่า 131,873 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายชูชาติ คิดโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง เป็นผู้รับมอบ