เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์ นำโดยนายปัญญา ดวงจอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายขายปลีกทีมบริหารสาขาฯ พร้อมด้วยพนักงาน

เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมมอบวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 63 รายการ ให้แก่โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียนเป็นตัวแทนในการรับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น