บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาด่านขุนทด วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ได้ดำเนินการทำกิจกรรมปันยิ้มปันสุขด้วยการบริจาคเลือดให้กับทางสภากาชาดไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โดยกิจกรรม โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย

2.เพื่อร่วมสนับสนุน จัดหาโลหิต นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษา

3.เพื่อเป็นการสำรองโลหิต เพื่อผู้ประสบภัย หรือประสบอุบัติเหตุ ในพื้นที่ต่างๆให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตอย่างมาก

4.เพื่อกระตุ้นให้มีผู้บริจากโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น และเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จากการบริจาคโลหิต