โกลบอลเฮ้าส์ สาขาชุมแพ ร่วมบริจาคสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ นำทีมโดย นายณรงค์ฤทธิ์ พรสุวรรณ ผู้อำนวยการสาขา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาชุมแพ พร้อมด้วยทีมบริหาร และพนักงานของบริษัท นำสิ่งของไปร่วมบริจาคอาทิเช่น เครื่องมือช่าง ชุดโต๊ะและเก้าอี้ สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โคมไฟ และสินค้าอื่นๆ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณ บรรลือศักดิ์ มานานดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และคณะครูอาจารย์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาชุมแพ ร่วมบริจาคสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการและสถานที่ใกล้เคียงบริเวณโกลบอลเฮ้าส์
2.เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
3..เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและจะได้รู้จักโกลบอลเฮ้าส์มากยิ่งขึ้นมีการบอกต่อจากคณะเจ้าหน้าที่นักเรียนชาวบ้านบริเวณตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจะได้เข้ามาใช้บริการที่โกลบอลเฮ้าส์เวลาที่ต้องการซื้อสินค้าหรือมีการต่อเติมสร้างบ้าน
4.เพื่อมอบให้กับวิทยาลัยเอาไว้ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่วิทยาลัยชำรุดหรือเสียหาย
5.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและสังคม