บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เพื่อสนับสนุนของขัวญ ให้กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ โดยนาย ประมวล โลนโล้ ผู้อำนวยการ สาขาชัยภูมิ สนับสนุนของขัวญให้กับ ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดชัยภูมิ