เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม นำโดยนาย ประมวล โลนโล้ ผู้อำนวยการ สาขาชัยภูมิ นำพนักงาน และสวัสดิการบริษัท ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร มูลค่า 289,000 บาทโดยนายอนุชา บัวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ