โกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยภูมิ  ได้มอบเครื่องดื่มและอาหารให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ โดย นายอาคม คำหมาย รองผู้อำนวยการสาขาชัยภูมิ และพนักงานบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมีนายกิติศักดิ์ กองสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไผ่ใต้ เป็นผู้รับมอบ