เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ โดย คุณทับทัม  ฤทธิ์สยอง ผอ. สาขาชัยภูมิ และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 และมอบน้ำดื่ม ให้กับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางชนทิชา รัตน์ดาวัลย์ พาณิชย์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานและประชาชนได้ใช้งานร่วมกันในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID 19)