เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ โดย นายอาคม  คำหมาย  รองผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ โดยมี  ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  เป็นผู้รับมอบ