โกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยนาท มอบน้ำดื่ม จำนวน 250 แพ็ค และแอลกอฮอล์ จำนวน 16 แกลลอน เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ และป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้หน่วยงานราชการและหน่วยคัดกรอง COVID -19 ประจำจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ดังนี้

  1. ศาลากลางจังหวัดชัยนาท   น้ำดื่ม 80 แพ็ค แอลกอฮอล์ 4 แกลลอน
  2. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร น้ำดื่ม 50 แพ็ค แอลกอฮอล์ 4 แกลลอน
  3. หน่วยคัดกรอง ด้านหน้าสวนนกชัยนาท น้ำดื่ม 40 แพ็ค แอลกอฮอล์ 3 แกลลอน
  4. หน่วยคัดกรอง หน้าป้อมตำรวจคลองใหญ่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  น้ำดื่ม 40 แพ็ค แอลกอฮอล์ 2 แกลลอน
  5. หน่วยคัดกรอง หน้าเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท  น้ำดื่ม 40 แพ็ค แอลกอฮอล์ 3 แกลลอน