โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจันทบุรี มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ให้กับ โรงเรียนวัดสามผาน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา จันทบุรี นำโดย นางสาวกัญจนา เหลืองบริสุทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนวัดสามผาน จ.จันทบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายไชยะ บุญอยู่และคณะครูโรงเรียนวัดสามผาน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อเติมห้องน้ำและห้องสมุด เพื่อเป็นประโยนช์ให้กับทางโรงเรียนต่อไป

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจันทบุรี มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ให้กับ โรงเรียนวัดสามผาน