เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นำโดย นางสาวทัศนีย์ แมนเมือง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท

ร่วมมอบวัสดุก่อสร้างให้แก่โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยยอดรวมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,603.49 บาท

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียนนำไปใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำนักเรียน และพัฒนาสื่อการเรียนสอน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย