เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นำโดยนางสุภาพร หาญจริง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ร่วมมอบวัสดุก่อสร้างให้กับโรงเรียนโนนรังวิทยาคาร ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยยอดบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,578.00 บาท ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน และห้องน้ำนักเรียน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับทางบริษัทโกลบอลเฺฮ้าส์สาขาขอนแก่นต่อไปในอนาคต