เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม นำโดย นางสุภาพร หาญจริง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สาขาขอนแก่น และพร้อมด้วยพนักงานบริษัท มอบวัสดุก่อสร้างให้กับโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เพื่อใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำให้นักเรียน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีช่วยเหลือชุมชน ให้แก่ทางบริษัทโกลบอลเฺฮ้าส์สาขาขอนแก่นต่อไปในอนาคต โดยยอดรวมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,706.00 บาท