โกลบอลเฮ้าส์ สาขากุฉินารายณ์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค และสินค้าอุปโภค บริโภคอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านห้วยแดง

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ โดย นางสาวทัศภรณ์ สุระเสียง รองผู้อำนวยการ บริษัทสยามโกบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ พร้อมทีมบริหารสาขา ลงพื้นที่บ้านห้วยแดง ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค และสินค้าอุปโภค บริโภคอื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สำหรับเหตุเพลิงไหม้ เป็นเหตุทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน