เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร นำโดย คุณบุญรอด อ่อนทอง พร้อมด้วยทีมบริหาร และพนักงาน ร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงและก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร