เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร นำโดย คุณบุญรอด อ่อนทอง พร้อมด้วยทีมบริหาร และพนักงาน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงและก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร