เมื่อวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นำโดย นายนภัส พลบุตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สาขากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทเป็นตัวแทน ถวายบริจาคสินค้าและอุปกรณ์ใช้งาน ให้กับวัดดอนตาปู่ บ้านโคก ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รับมอบโดย พระครูประภัสธรรมากร เจ้าอาวาสวัดดอนตาปู่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้าน ซึ่งยอดในการบริจาคครั้งนี้สินค้าทั้งหมดมูลค่า 203,312 บาท

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ เพื่อถวายอุปกรณ์ใช้งานสำหรับซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ และต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงใช้งานด้านอื่น ๆ ของทางวัดต่อไป