โกลบอลเฮ้าส์ มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ โรงเรียนคำเม็กวิทยา จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 โกลบอลเฮ้าส์ได้มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ โรงเรียนคำเม็กวิทยา จ.กาฬสินธุ์ เพื่อใช้ก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของทางโรงเรียนต่อไป

นำโดย นายสุเมต หงษ์อะนนท์ ผู้อำนวยการสาขากาฬสินธุ์พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ได้เข้ามอบอุปกรณ์ดังกล่าว ยอดรวมมูลค่า 330,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูเป็นผู้รับมอบ