เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากระทุ่มแบน นำโดย นาย เอกพิชัย เหลืองพงศ์ธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขาฯ และนางสาวแววดาว เฉิดจำรัส ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยทีมงานบริหารประจำสาขาฯ และพนักงาน

นำสินค้ากลุ่มประตูหน้าต่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มสีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ถวายบริจาคแด่พระสงฆ์ ณ วัดเทพรัตนาราม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ท่านพระอาจารย์สมปอง ธมมาลโย เจ้าอาวาสวัดเทพรัตนารามเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ทางวัดได้นำไว้ใช้ในการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนใกล้เคียง