เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากระทุ่มแบน จัดกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม นำโดย ผอ สาขา นาย สันติ พร้อมทีมบริหารสาขา มอบสิ่งของอุปกรณ์ใช้งานและสินค้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รวมถึงเพื่อเป็นเครื่องมือในการซ่อมสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้กับวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ผอ นาย จรูญ และ คณะครู นักเรียน เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้