เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม

นำทีมโดย ผู้อำนวยการสาขาคุณมานิตย์ จันทร์สว่าง พร้อมด้วยพนักงาน ได้ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่มลามายอน และผ้าขนหนู
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้มีความสุข และร่วมสืบสานวิถีไทยประจำปี 2567

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความสุข อีกทั้งยังสืบสานและรักษาวิถีไทย