เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม นำโดยนางสาวจิราพร คำเวียง รองผู้อำนวยการและพนักงาน

ได้นำสินค้ากลุ่มประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ตู้เก็บเอกสาร และเฟอร์นิเจอร์ มอบให้แก่โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม นอกเขตผังเมืองรวม ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้สำหรับปรับปรุงอาคารสถานศึกษาและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา