เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม นำโดยคุณ​มานิตย์ จันทร์สว่าง​ ผู้อำนวยการสาขา พร้อมด้วยพนักงาน นำน้ำดื่มแจกฟรีให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ (เลี้ยงล้อมอนุกูล) ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน รวมถึงส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในชุมชนอีกด้วย