เมื่อวันพุทธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม นำโดย นายมานิตย์ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และพนักงานบริษัทฯ

ร่วมนำสินค้ากลุ่มประตูหน้าต่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน เครื่องออกกำลังกาย และสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ มอบให้แก่โรงเรียนวัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตการาม เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียนนำไปใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนสอน และนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย