เมื่อวันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม นำโดย นายมานิตย์ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และพนักงานโกลบอลเฮ้าส์สาขาสมุทรสงคราม

ร่วมนำสินค้ากลุ่มประตูหน้าต่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เก็บเอกสาร และสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ มอบให้แก่โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรตน์) ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรตน์) เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียนนำไปใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนสอน และนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย