เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล นำโดยทีมบริหารสาขา พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่มให้แก่มัสยิดนูรุ้ลฮีดายะห์ (ท่าแพเหนือ) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล รับมอบโดยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ คุณยุทธวุษ แหอะหลี

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำดื่มไปมอบในการจัดกิจกรรมงานการกุศุล เพื่อสมทบทุนสำหรับจัดซื้อที่ดินวากัฟสร้างอาคารเรียนตาดีกาในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2567 นี้ รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนด้วย