เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด(มหาชน) สาขาสตูล โดยทีมบริหารสาขาและพนักงานบริษัท ได้ร่วมมอบน้ำดื่มรวมจำนวน 100 แพ็ค ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
เพื่อจัดกิจกรรม“วิ่งเล่าขานตำนานบ้านควน”เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและชุมชนโดยมีเจ้าหน้าประจำหน่วยงานเป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสามัคคีในหมู่ชุมชน และการปลูกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพร่างกาย