เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล นำโดย ทีมบริหารสาขา และพนักงาน ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปูตู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รับมอบโดย ตัวแทน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปมอบในการจัดกิจกรรม (“เดิน-วิ่งการกุศล” PUYU FAN RUN 2024) พร้อมทั้งจัดหางบประมาณในการซื้อรถบรรทุกมายัด (ศพ) และรถขุดหลุมศพ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 นี้