เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา นำโดยคุณสุมลทิพย์ สุทธิมนต์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาศาลายา พร้อมด้วยผู้จัดการแผนกและพนักงานบริษัทฯ ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่โรงเรียนวัดดอนหวาย ถนนไร่ขิง – พุทธมณฑล ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และใช้สำหรับปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานศึกษา รวมถึงเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคม