เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา นำโดยคุณสุมลทิพย์ สุทธิมนต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขา และผู้จัดการพนักงานบริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และร่วมกิจกรรมในโครงการแต้มสี เติมฝัน สนามกีฬากับทางโรงเรียนฯ ณ บ้านคลองสว่างอารมณ์ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ

  • ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนให้ดีขึ้น
  • สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน