เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา นำโดยคุณสุมลทิพย์ สุทธิมนต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขาศาลายา พร้อมด้วยผู้จัดการและพนักงานบริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มลามายอนให้แก่วัดใหม่สุประดิษฐาราม ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและร่วมทำกิจกรรมกับประชาชนในชุมชน