โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคสินค้าเพื่อใช้ในงานต่อเติม ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ห้องน้ำ และอื่นๆ ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ให้กับวัดโนนสะอาดบ้านสำโรง ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อร่วมบริจาคสินค้า กลุ่มเหล็ก โครงฝ้า กระเบื้อง โคมไฟ หลอดไฟ สุขภัณฑ์ ไม้พื้น สีเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง และสินค้าอื่นๆ

ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด โดย นายเกษฏาพัตน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด พร้อมพนักงานบริษัท ได้ร่วมบริจาคสินค้า ให้กับวัดโนนสะอาดบ้านสำโรง โดยมีเจ้าอาวาสพระครูอนงค์ อนีโฆ เป็นตัวแทนในการรับมอบซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานต่อเติม ก่อสร้างศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ และอื่นๆ ภายในวัดในการประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนา