วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นำโดยนายโกสินต์ ขุนนต์ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ และพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท

ร่วมบริจาคสินค้า ให้กับ วัดแคนพัฒนาราม บ้านขอนแก่นหมู่14 ตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีพระอธิการเอกลักษณ์ ฐานวีโรเจ้า เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดให้มีความมั่นคงสวยงามสืบไป ซึ่งเป็นสถานที่ให้กับภิกษุสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวพุทธให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้