เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
นำทีมโดย นายโกสินต์ ขุนนต์ รองผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสินค้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่ วัดบ้านหนองคู 30 หมู่12 ตำบลขอนแก่น
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย มีพระครูวินัยธรสมเกียรติ กิตติวณโณ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำสินค้าที่ร่วมบริจาค นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางวัด นำไปซ่อมแซมและทำนุบำรุงวัด ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม