เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
นำโดย นายโกสินต์ ขุนนนท์ รักษาการรองผู้อำนวยกาารขายปลีก1 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พร้อมพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสินค้า ให้แก่ วัดโกลิยการาม บ้านกาหลง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูคำภีร์ สราภิวัฒน์ รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้รับมอบถวายสินค้าที่ทางบริษัทฯ มอบให้

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
2. ธำนุบำรุง ก่อสร้าง ต่อเติมบูรณะ ดำรงซึ่งพระพุทธศาสนา
3. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม