ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด
นำโดยนายโกสินต์ ขุนนนท์ ผู้จัดการแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าสาขาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ

ได้เป็นตัวแทนร่วมบริจาคน้ำดื่มลามายอนให้แก่วัดเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีคณะกรรมการของทางวัด เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม